• Холбоо барих +976-7000-7624
  • Email info@mk.edu.mn

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хүнлэг - хүнлэг энэрэнгүй, хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалдаг Оюунлаг - техникийн өргөн мэдлэг боловсролтой Ухаалаг - сэтгэн бодох, зохион бүтээх ур чадвартай инженер болох

Мэдээлэл