Карьер төв

4-р курс төгсөх үеэс эхлэн оюутнуудтай төгсөлтийн дараах карьерийн талаар зөвлөлдөж, ажилд орох болон дэвшин суралцах үйл ажиллагааг дэмжиж ажилладаг. Карьер төв дараах үйл ажиллагааг явуулж байна.

 • Төгсөх ангийн оюутныг ажилд орох, дэвшин суралцах төрөл бүрийн мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх
 • Аж ахуйн нэгж, компани, сургуулийг төгсөгчидтэй холбох гүүр болон ажиллах
 • Үйлдвэрлэлийн дадлагад хамруулах, шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлэхэд туслах
 • Ажилд орох ярилцлага, уулзалт зохион байгуулах
Монголын ААН-д ажиллах

Хамтарч ажилладаг дотоодын 20 гаруй компани, аж ахуйн нэгж ажлын саналаа явуулдаг. “АПУ”, 4-р цахилгаан станц, “Айзава Монгол”, “Бармон” зэрэг компаниудад манай төгсөгч нар ажиллаж байна.

Монголын их, дээд сургуульд дэвшин суралцах

Коосэнгийн 5-р курсыг төгсөөд Монголын их, дээд сургуулийн 3-р курс руу шууд үргэлжлүүлэн суралцах боломжтой. Үүнд:

 • Монгол Улсын Их Сургууль
 • Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
 • Герман-Монголын хамтарсан ашигт малтмал,технологийн дээд сургууль
 • Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль

Харин манай төгсөгч ТТДС руу дэвшин суралцвал 4-р курст орно.

Японы ААН-д ажиллах

Японы Токио хотын Шинагава дүүргийн захиргаа болон “Монголд Япон загварын коосэн байгуулахыг дэмжих нийгэмлэг ” -ийн хамтарсан Японд үйлдвэрлэлийн дадлага,  ажилд орох мэдээлэл олгох семинарыг жилд 2 удаа зохион байгуулж байна.  Мөн Японы үндэсний технологийн хүрээлэн ажлын байрны мэдээлэл олгох семинарыг жилд нэг удаа зохион байгуулдаг. Уг семинараар дамжуулан оюутнууд Японд шууд ажлын байртай болж байна.

Японы коосэнгийн ахисан төвшин, их, дээд сургуульд дэвшин суралцах

Японы коосэнгийн ахисан төвшинд дэвшин суралцах шалгалтыг Монголд зохион байгуулж байна. Үүнд:

 • Сэндай коосэн
 • Томакомай коосэн
 • Хакодатэ коосэн
 • Хачинохэ коосэн
 • Күширо коосэн
 • Асахикава коосэн
 • Ичиносэки коосэн
 • Акита коосэн
 • Цүрүока коосэн

Мөн хамтын ажиллагаатай “Чибагийн технологийн дээд сургууль”, “Шибаүрагийн технологийн дээд сургууль”, “Мүроран технологийн дээд сургууль”, “Тоёхаши технологийн дээд сургууль”-д шалгалт өгөн 3-р курсээс дэвшин суралцах боломжтой.

Япон улсад хийх оюутны дадлага​

Манай сургуулийн оюутнууд дараах хөтөлбөр болон гадаадын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр Япон улсад дадлагад хамрагдаж байна. Томоохон дадлагын хөтөлбөрөөс товч танилцуулж байна.

 • “Сакура сэйэнс” хөтөлбөр

        Хамрагдах оюутан: 3-р курсын оюутан, сурлага сахилгаар тэргүүн байх

Япон улсын коосэн сургуульд 7-10 хоногийн хугацаанд дадлага хийх бөгөөд дадлагын хугацаанд хамтарсан туршилт, дадлагын хичээл, япон соёлын хичээл, ААН болон шинжлэх ухааны музей, түүх соёлын дурсгалт газартай танилцдаг. Нийт 83 оюутан хамрагдаад байна.

 • “Үйлдвэрлэлийн дадлага”

        Хамрагдах оюутан: 4, 5 курсын оюутан, япон хэлний N4, N3 төвшний мэдлэгтэй байх (Ярилцлагa хийж сонгон шалгаруулна)

 Шинагава дүүрэг, Японы коосэнг Монголд байгуулахыг дэмжих нийгэмлэг, Монгол Хоккайдоо нийгэмлэг, Японы Үндэсний Технологийн Хүрээлэн, Мүроран Технологийн Дээд сургуулийн дэмжлэгтэйгээр Япон улсын компанид 1 сарын хугацаатай үйлдвэрлэлийн дадлага хийх боломжтой. Үйлдвэрлэлийн дадлагaа сайн хийвэл тухайн компанид төгсөөд ажилд орох урилга авдаг. Өнөөг хүртэл нийт 74 үйлдвэрлэлийн дадлага хийж 22 оюутан Япон улсад инженерээр ажиллаж байна.

 • Шибаүра Технологийн Дээд Сургуулийн “GPBL” хөтөлбөр

       Хамрагдах оюутан: 3, 4 курсын оюутан, англи хэлний мэдлэг өндөр байх

Гадаад оюутнуудтай баг болж мэргэжлийн салбарын хүрээнд дэвшүүлсэн асуудлыг шийдэхийн тулд ярилцаж, мэтгэлцэж хамтарч ажилласнаар харилцаа, асуудлыг шийдэх чадвар эзэмшин  бусад орны өөр соёлоос суралцаж олон улсад ажиллаж чадах боловсон хүчний эзэмшвэл зохих чадвараа дээшлүүлдэг. Нийт 8 оюутан энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсан.

 • “JENESYS” хөтөлбөр

       Хамрагдах оюутан: 1-3 курсын оюутан, сурлага сахилгаар тэргүүн, тэмцээн уралдаанд оролцож амжилт үзүүлсэн байх

Япон улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр бөгөөд ирээдүйд тухайн салбартаа амжилт гаргах магадлалтай хүүхэд залуучуудыг урин Японы улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, түүх, дипломатын талаарх ойлголтыг олгох зорилготой.

 

Төгсөгчийн мэдээлэл

Манай анхны төгсөлт 2019 оны 6-р сард болж, барилга, механик, цахилгааны инженер мэргэжлээр 64 оюутан төгссөн.