Технологи нэвтрүүлэх төвийн зорилго

Төвийн үндсэн үйл ажиллагаа нь технологи нэвтрүүлэx, инновацийг хөгжүүлэх, оюуны өмчийн талаар зөвлөх, сургалт явуулах, Монгол Коосэнгийн судлагааны үр дүнг нийгэмд дэлгэрүүлэхийн зэрэгцээ, төрийн байгууллага, хувийн хэвшил болон олон нийтийн байгууллагатай судалгаа шинжилгээний хамтын ажилллагааг дэмжихэд чиглэнэ. Эдгээр үйл ажиллагаагаар Монгол Коосэнгийн төсвийн орлогын шинэ эх үүсвэр бий болгон, улмаар улс орон, нийгмийн хөгжил хувь нэмэр оруулан, цаашилбал глобал зах зээлд оролцох үндсэн зорилготой болно.

Үйл ажиллагааны чиглэл

Төв нь дээрх зүйлийн зорилгод нийцсэн дараах үндсэн үйл ажиллагааг явуулна:

  • Монгол Коосэнгийн инновацийг хөгжүүлэх, менежментийн тухай үндсэн чиглэл, төлөвлөгөө боловсруулах
  • Монгол Коосэнгийн инновацийг хөгжүүлэх, менежментийг гардан хийх.
  • Монгол Коосэнгийн технологи, ноу-хау-ийг нэвтрүүлэx.
  • Монгол Коосэнгийн ажилтан, судлаач, оюутнуудад инновацийн талаар зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах.
  • Төрийн байгууллага, хувийн хэвшил болон олон нийтийн байгууллагатай хамтарсан судалгаа, төсөл хийх
  • Бэлэн технологийг нутагшуулах, судалгаа хийх.
  • Дээрх зүйлд заасан төвийн зорилгод нийцэх бусад үйл ажиллагаа.
  • Монгол Коосэнгийн удирдлагаас үүрэг болгосон эсвэл даалгасан бусад үйл ажилллагаа.
  • Монгол Коосэнгийн сургалтын чанарыг сайжруулах, инноваци, технологийн гарааны компани хйихэд шаардлагатай мэргэжилтэнг бэлтгэх, бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх.
Бид дараах төслүүдийг хэрэгжүүлж байна.

Усан тариалан

         Усан тариалан нь усан дахь эрдэс шим тэжээлт уусмалыг ашиглан хөрсгүйгээр, усан дотор ургамал ургуулах арга юм. Хуурай газрын ургамлыг эрдэс давсны уусмалд үндэслүүлж, хөрсний оронд перлит, хайрга эсвэл эрдэслэг хөвөн байрлуулдаг. Уламжлалт газар тариалангийн хувьд хөрс нь эрдэс шим тэжээлийн нөөц болдог ч ургамлын ургалтанд чухал биш гэдгийг энэ технологи харуулдаг. Дэлхийн бүх ургамал гидропоникоор ургах боломжтой.
            Монгол коосэн сургууль уг судалгааг 2017 оноос хойш хийж салатны навч, өргөст хэмх, улаан лооль, саримс зэргийг тарьж ургуулж гэрлийн нөлөөг тодорхойлох судалгаа хийсэн.

Био жорлон

Өнөөгийн нийгэм байгаль орчинд тулгамдаж буй томоохон асуудлын нэг нь хөрсний бохирдол тэр дундаа гэр хорооллын нүхэн жорлон юм. Энэхүү асуудлыг инженерийн оролцоотойгоор шинэ шийдэл технологи ашиглан модны үртэс болон ашигтай бактериaр өтгөнийг задлах, бордоо болгох био жорлонгийн загварыг 2018 онд хийсэн.

Агаарын бөмбөлөг

2019 оны 10 сарын 29-нд Нийслэл Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойн баярт зориулан 3 агаарын бөмбөлөгийг төв талбай дээрээс хөөргөсөн. Энэ туршилтаар газрын гадаргаас дээш 33-38 км хооронд орших үүлгүй, салхигүй хамгийн тогтуун Стратосферийн давхрага руу агаарын бөмбөлөг хөөргөж агаар мандлын шинж чанарыг тодорхойлох судалгаа хийлээ. Энэхүү судалгаагаар Улаанбаатар хотын төв хэсгийн агаарын тоосжилт болон даралтын утгыг өндрөөс хамааруулан авч чадсан.

Агаарын бөмбөлөг хөөргөх туршилтыг 4 дэх жилдээ Япон Улсын Чибагийн Технологийн Дээд сургуультай хамтран хэрэгжүүлж байна. Цаашид агаарын бөмбөлөгт хөөргөсөн холбооны төхөөрөмж, төрөл бүрийн мэдрэгчийг хөгжүүлэх судалгаа хийхээр төлөвлөж байна.

D-CON

Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн Хөвсгөл, Хэнтий , Дорнод зэрэг Монгол орны бэлчээрийн голомт болсон хэд хэдэн газар ой хээрийн түймэрт нэрвэгдээд байна.  Уг асуудлын хүрээнд хиймэл оюун ухаан болон зүйлсийн интернет ашиглан ойн хээрийн түймрийг хурдан шуурхай илрүүлэх, тархацыг урьдчилан тооцоолох системийг хийж байна. Уг төхөөрөмжөөр 2020 оны 6 сард Япон улсад D-CON “Deep learning contest”-д орохоор бэлдэж байна.