Элсэлтийн бүртгэл

“Монгол Коосэн” Технологийн коллежийн элсэлтийн бүртгэл 2021 оны 3-р сарын 1нд эхэлнэ.